Oferta web 10%

Avís Legal

Identificació

Este Aviso Legal ha sido creado por EURODESARROLLOS E INVERSIONES HOTELERAS SL (el titular) con CIF B57976722, con domicilio en el Moll de Ponent, 104-88 bis Bloq. C Esc. B 1º 1ª 07701, Mahon, Tel. 937136031, e-mail direccion@nelvaresort.com

Propietat Intel·lectual

El Titular es propietario  en exclusiva de todos los contenidos del sitio Web www.nelvaresort.com : textos, gráficos, imágenes, logotipos, archivos de sotfware, colores, estructura, selección, ordenación y presentación de contenidos, el programa de ordenador para la su creación y su funcionamiento; y está totalmente prohibida la reproducción total y / o parcial, comunicación pública y almacenaje de esta página y de cualquier otro material y / o elemento que la integre protegido por la Ley de Propiedad Intelectual , sin obtener el consentimiento previo del titular.

Condicions generals dús

L'usuari de la pàgina web (d'ara endavant l'usuari) accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada pel Titular en el moment mateix en què l'usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web pot ser visitada lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà de fer servir la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Està prohibit fer un mal ús del servei del lloc web utilitzant-lo per enviar correus no desitjats, insultar, assetjar o violar altrament les Condicions d'ús o la Política de privadesa.

El Titular no es responsabilitza de les opinions o comentaris dels usuaris, dels errors o omissions, dels continguts de la Web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través d'aquesta, ni dels danys derivats de la utilització de la Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació facilitada a la Web.

El Titular no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari del Web; tampoc no és responsable dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o tercers.

El contingut de la pàgina web podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense avís previ.

El Titular es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar-ne i impedir-ne l'accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Seguretat

La informació personal facilitada serà protegida amb els estàndards i la tecnologia del sector. Com que Internet no és un entorn totalment segur, no es pot garantir la seguretat de qualsevol informació que es transmeti a la web.

L'usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat de la pròpia contrasenya única i de la informació del vostre compte, així com de controlar l'accés a les vostres comunicacions electròniques en tot moment.

Protecció de dades personals

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que los datos personales facilitados a través de este sitio web, serán tratados por Eurodesarrollos e Inversiones Hoteleras, SL, en base a su consentimiento y para realizar la gestión solicitada, contestar a su solicitud y el envío de información de su interés.

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o quan se sol·licite la supressió. No seran cedits a tercers a excepció dels supòsits previstos per la llei. No hi ha la transferència internacional de dades.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Eurodesarrollos e Inversiones Hoteleras, SL, Moll de Ponent, 104-88 bis Bloq. C Esc. B 1º 1ª 07701, Mahon, o por e-mail a direccion@nelvaresort.com. También puede ejercer la tutela de sus derecho ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Llei aplicable i jurisdicció

Las presentes Condiciones Generales se rigen por la legislación española. Para la resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente Aviso legal, las partes acuerdan someterse, de forma libre y con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción al que pudieran tener derecho, a los juzgados y tribunales de la ciudad de EURODESARROLLOS E INVERSIONES HOTELERAS S.L.

Desplaça cap amunt
Desplaceu-vos cap a dalt